Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Prezesa Zarządu niniejszej jednostki organizacyjnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Częstochowa - link


Artykuł umieszczonyna stronie "Hala Sportowa Częstochowa", bip.hala-czestochowa.pl
Adres artykułu https://bip.hala-czestochowa.pl/index.php/strona?id=41