Informacja publiczna

Zasady udostępniania innych informacji publicznych


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej HSC Sp. z o. o. udostępnia informacje publiczne poprzez:
- ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, na stronach BIP dostępnych w sieci internetowej pod adresem: http://hsc.bip.czestochowa.pl;
- udostępnianie w formie wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych, umożliwiających zapoznanie się z informacją, m.in. na tablicy ogłoszeń w HSC Sp. z o. o.;
- udostępnianie na wniosek informacji, które nie zostały udostępnione w BIP lub umożliwienie przeniesienia informacji z BIP na inny nośnik informacji.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Wnioski można składać w Sekretariacie HSC Sp. z o. o. w godzinach pracy HSC Sp. z o. o. lub przesyłać pocztą elektroniczną na główny adres e-mailowy Sekretariatu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pobierz