Kontrole

Wystąpienie pokontrolne i wykonanie zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli

Wystąpienie pokontrolne NIK

1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych

2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych