Majątek

1. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2012 r. wynosiła:

Majątek trwały: 0 zł
Majątek obrotowy: 51 645,37 zł

2. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2013 r. wynosiła:

Majątek trwały: 14 432,50 zł
Majątek obrotowy: 351 953,21 zł

3. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2014 r. wynosiła:

Majątek trwały: 71 479,46 zł
Majątek obrotowy: 351 518,79 zł

4. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2015 r. wyniosła:

Majątek trwały: 59 310,31 zł
Majątek obrotowy: 425 405,22 zł

5. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2016 r. wyniosła:

Majątek trwały: 47 289, 39 zł
Majątek obrotowy: 590 004, 80 zł

6. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2017 r. wyniosła:

Majątek trwały: 68 350,24 zł
Majątek obrotowy: 401 856, 49 zł

7. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wyniosła:

Majątek trwały: 57 365,27 zł
Majątek obrotowy: 509 820,92 zł

8. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2019 r. wyniosła:

Majątek trwały: 46 380,30 zł
Majątek obrotowy: 403 975,35 zł

9. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2020 r. wyniosła:

Majątek trwały: 35 395,33 zł
Majątek obrotowy: 391 832,99 zł

10. Wartość majątku na dzień bilansowy 31.12.2021 r. wyniosła:

Majątek trwały:  92 790,18 zł
Majątek obrotowy: 494 690,98 zł