Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Prezesa Zarządu niniejszej jednostki organizacyjnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Częstochowa - link